Flat Coated Retriever

Cewin od Hradu Valdek

12.10.2014

Otec: Ciuviénen Aapeli 
Matka: Lolita Brown Aknel Top


Zdraví : HD: A/A   ED: 0/0, chrup úplný, skus nůžkový
Zkoušky: OVVR, KZVP, KPZ, KLZ